คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจลานกีฬาต้านยาเสพติดที่ อ.อุ้มผาง

วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นี่คือสนามเปตองและสนามฟุตซอล ซึ่งซ่อมแซมแล้วตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ และ 19 มีนาคมที่ผ่านมา สนามกีฬา 2 รายการนี้อยู่ในโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด โดย อบต.โมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ทำสัญญาจ้างเอกชนวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ให้ก่อสร้างหลายรายการตามแบบการกีฬาแห่งประเทศไทยค่าจ้าง 2,610,000 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 ตุลาคม 2558 แต่มีการแก้ไขแบบสนามกีฬาจึงไม่ได้มาตรฐาน ใช้งานไม่นานก็ชำรุดเสียหาย จึงมีผู้ส่งข้อมูลให้ สตง. และ ป.ป.ช.ช่วยตรวจสอบ โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผล วันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบว่าสนามกีฬาชำรุดเสียหายจริง อบต.โมโกร จึงแจ้งเอกชนรีบซ่อมแซมสนามกีฬาแห่งนี้

ความสำเร็จจากการตรวจสอบครั้งนี้ เกิดขึ้นได้เพราะทุกฝ่ายยอมรับและร่วมมือกัน จึงมีการซ่อมแซมพื้นปูนขัดมันสนามฟุตซอลซึ่งแตกร้าวหลุดร่อน เฉพาะค่างานปูนขัดมันกว่า 200,000 บาท  

ส่วนสนามเปตองก็ซ่อมแซมแล้วเช่นกัน

แต่สนามฟุตบอล ยังไม่ได้รับแจ้งว่าซ่อมแซมหรือยัง     

น่าสังเกตว่า โครงการนี้ก่อสร้างไม่เสร็จตามสัญญา เพราะแก้ไขแบบและลดขนาดสนามกีฬาบางรายการ ให้ใช้แบบของ อบต.โมโกร แทน ค่าจ้างลดลงเหลือกว่า 2,250,000 บาท 

ตัวแทน อบต.โมโกรยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และน้อมรับทุกข้อแนะนำของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. แม้ซ่อมแซมสนามกีฬาโครงการนี้แล้ว แต่การขยายผลหาผู้รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นยังเดินหน้าต่อไป เพราะนี่คือเงินของแผ่นดิน

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7