เพชรหอมสงสัย : ก่อสร้างไม่เสร็จปล่อยทิ้งไว้แบบนี้...ก็ได้หรือ

วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 17:35 น.

Views

ช่วง "เพชรหอมสงสัย" วันนี้ ไปสงสัยเรื่องการก่อสร้างที่ไม่เสร็จตามกำหนด ส่วนจะเป็นที่ไหน ตามคุณเพชรหอมไปกัน

ที่ทางเข้าโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จุดนี้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อป้องกันน้ำเสีย แต่ว่าเลยกำหนดมาแล้ว ยังไม่เสร็จ

ชาวบ้านบอกว่าไม่เกิดประโยชน์ แถมยังเสียช่องทางการจราจร เอ...ก่อสร้างไม่เสร็จ ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้...ก็ได้หรือ

เจ้าของโครงการ ทราบแล้วเปลี่ยน

Tag : เพชรหอมสงสัย ก่อสร้างไม่เสร็จ ก่อสร้างล่าช้า โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ปทุมธานี บ่อดักไขมัน