ตลาดดิจิทัลอาจส่งผลกระทบต่อสินค้าภาคการเกษตรไทย

วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กังวลว่า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของไทยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเปิดตลาดจำหน่ายสินค้า อาจทำให้สินค้าภาคการเกษตรของไทยได้รับผลกระทบ เนื่องจากเกษตรกรเร่งปลูกเพื่อให้ทันกับความต้องการของตลาด และไม่สามารถดูแลคุณภาพหรือมาตรฐานสินค้าได้ โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ผลิตเป็นผู้จัดจำหน่ายในตลาดออนไลน์โดยตรง ซึ่งผลในระยะยาวจะทำให้ราคาสินค้าเกษตรของไทยตกต่ำ จึงเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐ เปิดแพลตฟอร์ม ค้าขายสินค้าเกษตรออนไลน์ของไทยเอง เพื่อให้สามารถกำหนดราคาสินค้า, ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนจำหน่าย ป้องกันปัญหาด้านภาพลักษณ์ และป้องกันไม่ให้สินค้าจากต่างประเทศไหลเข้ามาในไทยมากเกินไป 

ด้านกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดตัวเว็บไซต์ "ของดีทั่วไทย" โดยนำสินค้าชุมชน, สินค้าโอทอป รวมทั้งสินค้าอุปโภค-บริโภคระดับพรีเมียม นำร่อง 100 ร้านค้าจำหน่ายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ หวังช่วยระบายสินค้าชุมชนให้ถึงมีผู้บริโภคโดยตรง และขยายตลาดให้ผู้ค้าชุมชน ผลักดันให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ไทยพัฒนาสู่ผู้ค้าในตลาด E-Market Place ให้มากขึ้น