เจ้าของหอพักฟ้องเพิกถอนประกาศ สคบ.

วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.ได้เรียกตัวแทนผู้ประกอบการอาคารหอพัก และตัวแทนผู้บริโภค เข้ามาชี้แจงถึงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่อที่พักอาศัย เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 หลังจากประกาศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา และมีเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการคิดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าส่วนกลางตามจริง และเก็บค่าเช่าล่วงหน้าไม่เกิน 1 เดือน ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากไม่เข้าใจแนวทาง และ บางส่วนไม่เห็นด้วยจึงได้ไปฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนประกาศฉบับนี้
              
พลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ยืนยันว่า ประกาศนี้ให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภค เพราะ ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคจำนวนมาก เช่น เรื่องค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าที่เกินจริง อีกทั้งปัญหาล็อกห้องพัก ถ้าไม่จ่ายค่าเช่าตรงเวลา รวมถึง บางรายยังถูกเบี้ยวเงินค่าประกันคืนด้วย 
              
อย่างไรก็ตามประกาศฉบับนี้ ก็ยังให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการหอพัก และอะพาร์ตเมนต์ โดยอนุญาตให้คิดค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน ค่าประกันห้อง 1 เดือน ซึ่งมีความเหมาะสมแล้ว สำหรับค่าส่วนกลาง ก็ให้เก็บได้ จากการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายจริง