พิพากษายืน ห้ามรื้อสุสานข้างวัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา ระหว่างวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง มูลนิธิวัดพนัญเชิง (เซียง เต็ก ตึ้ง) เป็นจำเลยจากกรณีเมื่อปี 2556 ทางวัดพนัญเชิงฯ ได้ขึ้นป้ายประกาศว่าทางวัดมีโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณสุสานสาธารณะ เนื้อที่ 20 ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อสาธารณชน จึงห้ามบุคคลใดเข้าไปทำประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น บุตรหลานที่ฝังศพบรรพชนไว้กว่า 1,600 หลุม ให้ขุดศพย้าย ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 นั้น
              
โดยศาลชั้นต้น  พิพากษาให้จำเลยทั้งสองออกจากที่ดินพิพาท และ 1.ให้รื้อถอนอาคารสำนักงานของจำเลย บ้านพักคนงาน และบริวาร ออกไปจากที่ดินพิพาท และห้ามจำเลยไม่ให้รบกวนสิทธิครอบครองที่ดินของโจทก์ 2.ศาลาบำเพ็ญกุศล สร้างก่อนจัดตั้งมูลนิธิ จึงไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างของจำเลย ไม่ต้องรื้อ 3.ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ เดือนละ 400 บาท จนกว่าจะรื้อสำนักงานของจำเลย และบ้านพักคนงานออกไปจากที่ดินโจทก์ 4.ฮวงซุ้ยและศพ เป็นของทายาทลูกหลาน ซึ่งเข้าฝังศพโดยเปิดเผยสุจริตตามเจตนา ให้ทำสุสานสาธารณะของโจทก์ ไม่ต้องรื้อถอนออกจากที่ดินพิพาท และ 5.ห้ามโจทก์ดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์ขัดกับวัตถุประสงค์ของสุสานสาธารณกุศล
               
ในวันนี้ ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น และชั้นอุทธรณ์ ด้านทายาทลูกหลานชาวจีน รู้สึกดีใจ แต่ต้องหารือกันเพื่อจัดหาผู้ดูแล เพราะเกี่ยวข้องกับศาสนา และการฝังศพ