ผู้ป่วยมะเร็งให้กำลังใจหมอแสง เรียกร้องกระทรวงสาธารณสุข รับรองยาสมุนไพร

วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

วันนี้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สมาชิกชมรมผู้ป่วยมะเร็งจังหวัดชลบุรี 80 คน รวมตัวกันมายื่นหนังสือ เรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขรับรองสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งของ นายแสงชัย แหเลิศตระกูล หรือหมอแสง ผ่านสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้ยื่นเรื่องต่อกระทรวงสาธารณสุข
              
โดนตัวแทนผู้ป่วยโรคมะเร็ง เปิดเผยว่า ที่รวมตัวกันมาในวันนี้ เพราะต้องการยืนยันว่า สมุนไพรของหมอแสงรักษาอาการป่วยได้จริง จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองสมุนไพรเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอแสง 
              
เบื้องต้นทางสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้รับเรื่องและจะส่งหนังสือไปยังกระทรวงสาธารณสุข ส่วนตัวแทนผู้ป่วยมะเร็งได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้กำลังใจหมอแสงต่อไป

Tag : หมอแสง ยาหมอแสง