ผลการศึกษาชี้เด็กอายุ 7 ขวบ เริ่มเล่นพนันแล้ว หวั่นฟุตบอลโลกทำคนติดพนันเพิ่ม

วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.จัดเวทีประชุมวิชาการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันปี 2561 เรื่อง "ชีวิตเสี่ยงพนัน จะป้องกันเยาวชนอย่างไร"

รองศาสตราจารย์นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดผลสำรวจสถานการณ์พฤติกรรมและผลกระทบการพนันในประเทศไทย พบว่า คนไทยเล่นไพ่ หวยใต้ดิน สลากกินแบ่งรัฐบาล และบิงโกมากที่สุด โดยอายุที่เริ่มเล่นการพนันครั้งแรกน้อยที่สุด คือ 7 ขวบ ทำให้หลายฝ่ายเริ่มเป็นห่วงกระแสความนิยมฟุตบอลโลก จะเป็นการกระตุ้นคนเล่นการพนันเพิ่มมากขึ้น

ผลการศึกษาสถานการณ์พฤติกรรมและผลกระทบการพนันปี 2560 โดยสำรวจประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป สุ่มตัวอย่าง 25 จังหวัด จำนวน 7,008 ตัวอย่าง พบว่าในกลุ่มตัวอย่างอายุน้อยที่สุด เริ่มเล่นการพนัน ตั้งแต่อายุ 7 ขวบ ขณะที่ร้อยละ 75.2 เริ่มเล่นการพนันครั้งแรกอายุไม่เกิน 20 ปี

Tag : เด็ก 7 ขวบ เด็กเล่นพนัน