สบส. ผลักดัน ร่างกฎหมายคุม สถานดูแลผู้สูงอายุ หวังยกระดับมาตรฐานบริการ

วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 19:39 น.

Views

จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอทางสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในสถานดูแลผู้สูงอายุ แห่งหนึ่ง แสดงกิริยา และใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม หยอกล้อกับผู้สูงอายุติดเตียงที่พักฟื้นอยู่ในสถานดูแลดังกล่าว จนเกิดกระวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมนั้น

ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ สบส. ในฐานะองค์หลักที่กำกับดูแลมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นำโดยนพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกสบส. และผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสถานดูแลผู้สูงอายุบ้านใจเกื้อ เบื้องต้นพบว่าจดประกอบธุรกิจกับกระทรวงพาณิชย์ถูกต้อง และผู้ประกอบการ ร่วมถึงเจ้าหน้าที่มีความตั้งใจดูแลผู้สูงอายุ

ด้านรองโฆษกสบส. ระบุว่า สถานดูแลผู้สูงอายุ เป็นสถานบริการที่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะในการกำกับดูแล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะเป็นการกระตุ้นให้กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้ามาดูแลเรื่องกฎหมายอย่างจริงจัง ซึ่งขณะนี้สบส. อยู่ระหว่างการร่างกฎกระทรวง “กิจการการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง” เพื่อใช้กำหนดมาตรฐานผู้ให้บริการว่าต้องเป็นผู้มีความรู้ ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้รับบริการ และที่สำคัญ คือ ต้องมีจิตใจที่พร้อมบริการ ทั้งนี้ร่างกฎกระทรวง “กิจการการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง” อยู่ระหว่างการผลักดันร่างกฎกระทรวง ก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดทำเป็นกฎหมาย ที่จะนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุของไทยให้ครอบคลุมทุกมิติ รองรับสังคมผู้สูงอายุ และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน และความปลอดภัย

ขณะที่ปรีนารัตน์ จารุขล ทีมผู้บริหารสถานดูแลผู้สูงอายุบ้านใจเกื้อ เปิดเผยว่า ผู้ช่วยพยาบาลที่ถ่ายคลิปทั้ง 2 คน เพิ่งเข้ามาทำงานได้เพียง 7 เดือน มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุบริเวณชั้น 1 มีอุปนิสัยเป็นคนตั้งใจทำงาน แต่ช่วงที่ผ่านมา พนักงานให้ความสนใจกับแอปพลิเคชัน tiktok จึงแอบเล่นโทรศัพท์มือถือในเวลาปฏิบัติงาน แม้จะมีกฎระเบียบห้ามชัดเจน ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากความพลั้งเผลอ และขาดความระมัดระวัง ทั้งนี้ทางสถานดูแลผู้สูงอายุบ้านใจเกื้อได้ตักเตือน และลงโทษให้พ้นจากสภาพการเป็นพนักงานแล้ว โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นบทเรียนให้กับสถานดูแลผู้สูงอายุ ว่าต้องคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว และศักดิ์ศรีของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

Tag : สบส. สถานดูแลผู้สูงอายุ บ้านใจเกื้อ