พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในการสวดพระอภิธรรมศพ นายดอกดิน กัญญามาลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ภาพยนตร์

วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 20:15 น.

Views

เวลา 19.16 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศาลา 6 วัดมกุฏกษัตริยาราม ในการสวดพระอภิธรรมศพ นายดอกดิน กัญญามาลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ภาพยนตร์ ซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สิริอายุ 93 ปี

นายดอกดิน เกิดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2467 ชอบร้องลิเก เพลงพื้นบ้าน จนได้ฝึกและออกแสดงครั้งแรกกับคณะสวดคฤหัสถ์ เมื่ออายุ 11 ปี เริ่มเข้าสู่วงการจากการเล่นจำอวด แล้วหันมาเล่นละครย่อย ร้องเพลงหน้าม่านและเล่นลิเก ต่อมาปี 2493 ได้เล่นละครเป็นตัวตลก กับคณะอัศวินการละคร ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล เริ่มสนใจเรื่องการสร้างภาพยนตร์ โดยรับทำบทพากย์ภาพยนตร์จากฮ่องกง ต่อมาได้ทำบทพากย์ภาพยนตร์จากสหรัฐอเมริกา จึงมีโอกาสเรียนรู้การทำภาพยนตร์จากบทพากย์ ในปี 2494 ได้สร้างภาพยนตร์ 16 มิลลิเมตรขาวดำเรื่องแรก คือเรื่อง "สามเกลอ" ส่วนภาพยนตร์สีเรื่องแรก คือเรื่อง "สาวชาวไร่" โดยได้สร้างผลงานภาพยนตร์ 32 เรื่อง ในชื่อ "กัญญามาลย์ภาพยนตร์" ซึ่งเรื่องที่ภูมิใจที่สุด คือเรื่อง "นกน้อย" ที่อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ "ชะตาชีวิต" มานำเรื่อง ถือเป็นครั้งแรกในเมืองไทย ทั้งนี้ ผลงานการสร้างภาพยนตร์ส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์บู๊ตลกที่สร้างสรรค์ และสะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยได้อย่างชัดเจน เช่น นกน้อย กาเหว่า นกเอี้ยง และปูจ๋า จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ภาพยนตร์ ในปี 2555

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ สวดพระอภิธรรม ดอกดิน กัญญามาลย์