องคมนตรี มอบเงินพระราชทานสงเคราะห์ในการศพ และเชิญถุงพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัย บริเวณซอยสาธุประดิษฐ์ 15 แยก 8

วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 20:16 น.

Views

ที่วัดดอกไม้ เขตยานนาวา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเงินพระราชทานสงเคราะห์ในการศพ และเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ นางสาวฐานิดา ชุณหกมลรักษ์ ทายาทของครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัย ที่บ้านเลขที่ 265/172 ซอยสาธุประดิษฐ์ 15 แยก 8 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเหตุอัคคีภัยครั้งนี้ส่งผลให้ นายสุชาติ ชุณหกมลรักษ์ อายุ 48 ปี บิดา, นางรัชฏา ชุณหกมลรักษ์ อายุ 46 ปี มารดา และนางสาวจุฬาลักษณ์ ชุณหกมลรักษ์ อายุ 25 ปี พี่สาว เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว  

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนการศึกษาแก่นางสาวฐานิดา อย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับนางสาวฐานิดา ชุณหกมลรักษ์ ผู้เป็นทายาท พร้อมกล่าวให้กำลังใจ ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจแก่ครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

Tag : องคมนตรี มอบเงินพระราชทานสงเคราะห์ เชิญถุงพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไฟไหม้ ซอยสาธุประดิษฐ์ 15 แยก 8