เด็กหญิงพิการทางสายตาฉายา พุ่มพวงน้อย ร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับประเทศ

วันที่ 18 พ.ค. 2561 เวลา 05:04 น.

Views

เธอชื่อ เด็กหญิงสุดารัตน์ กุสะรัมย์ ชื่อเล่น "น้องฟ้า" อายุ 15 ปี พิการทางสายตาตั้งแต่กำเนิด ปัจจุบันอาศัยอยู่กับตา-ยาย และศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง ฐานะทางบ้านยากจนทำให้ขาดโอกาสที่จะเข้าโรงเรียนการศึกษาพิเศษสำหรับผู้พิการ แต่ก็ได้รับการดูแลจากคณาจารย์ ซึ่งเป็นครูชำนาญการพิเศษ ฝึกสอนการใช้ทักษะชีวิตจนเริ่มเห็นแววในการร้องเพลง ฝึกฝนและส่งเข้าประกวดจนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางด้านการมองเห็นระดับประเทศ

เพลงส่วนใหญ่ที่เลือกเป็นของ แม่พุ่มพวง ดวงจันทร์ จนเป็นที่มาของฉายา "พุ่มพวงน้อย" และความฝันอันสูงสุดของเธอคือ การอยากมองเห็น

Tag : พุ่มพวงน้อย ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง