ป.ป.ส.อบรมผู้ควบคุมการปลูกเฮมพ์หรือกัญชง

วันที่ 18 พ.ค. 2561 เวลา 02:07 น.

Views

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานควบคุมและกำกับดูแลการปลูกเฮมพ์ หรือกัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจ โดยมี นายชลัยสิน โพธิเจริญ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในการเปิดอบรมระดับจังหวัด จาก 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ตาก แพร่ เพชรบูรณ์ ปทุมธานี และขอนแก่น รวมทั้งชุดปฏิบัติการตรวจเฮมพ์ จำนวน 14 อำเภอ ที่จังหวัดเชียงใหม่

รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เผยว่าการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการควบคุมกำกับดูแลการปลูกเฮมพ์ และพิจารณาอนุญาตให้การปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศอย่างแท้จริง โดยมติ ครม.วันที่ 6 กันยายน 2559 เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการอนุญาตและการผลิตจำหน่าย หรือครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เฉพาะเฮมพ์ และมอบหมายให้ ป.ป.ส., สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมและดูแลกำกับให้เข้มงวด ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาระบบและพันธุ์ที่เหมาะสม 3 ปี ก่อนจะเปิดให้เอกชนขออนุญาตปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจได้