ซ่อมท่อประปาไม่เสร็จ ทำน้ำไม่ไหล จ.ขอนแก่น

วันที่ 18 พ.ค. 2561 เวลา 05:04 น.

Views

ตลอดคืนที่ผ่านมา ชาวบ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ไม่สามารถใช้น้ำประปาได้   เนื่องจากมีการซ่อมท่อส่งน้ำประปา  ภายในสถานีผลิตน้ำประปาบ้านโกทา  ตำบลศิลา  อำเภอเมืองขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม และข้ามมาถึงคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ต้องหยุดการซ่อมชั่วคราว เนื่องจากมีดินโคลนยุบ อาจเป็นอันตรายกับเจ้าหน้าที่ได้
              
เทศบาลนครขอนแก่น ต้องแก้ปัญหาด้วยใช้สถานีดับเพลิงจาก 3 ใน 4  แห่ง เปิดจุดให้บริการน้ำแก่ประชาชน เพื่อบรรเทาปัญหา จนกว่าการประปาจะซ่อมแซมและสามารถจ่ายได้ตามปกติ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเสร็จหรือไม่