ภาคเอกชนระดมทุนทำหมันลิงในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

วันที่ 18 พ.ค. 2561 เวลา 02:07 น.

Views

นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เปิดเผยว่า จากปัญหาลิงแสมบุกรุกที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในชุมชนอ่าวอุดม ที่ตำบลสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้บริหารเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาดังกล่าว จึงมีนโยบายให้ทำหมันลิงในทุกๆ ปี ปีละ 200 ตัว เพื่อแก้ไขปัญหาลิงแบบยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนเป็นอย่างดี

ส่วนภาคเอกชนในพื้นที่ได้ช่วยกันระดมทุน เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้กับทางเทศบาลใช้สำหรับทำหมันลิง เนื่องจากทางเทศบาลไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณสำหรับแก้ปัญหาดังกล่าวได้

ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้นำมาใช้ควบคุมจำนวนลิงในพื้นที่ให้สอดคล้องกับแนวทางที่คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.เสนอขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากลิง