พายุฤดูร้อนพัดได้รับความเสียหายทั้งหมู่บ้าน จ.อุบลราชธานี

วันที่ 18 พ.ค. 2561 เวลา 00:04 น.

Views

ที่บ้านหนองก่าน  หมู่  12 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี ถูกพายุฤดูร้อนพัดได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมู่บ้าน  และอยู่ระหว่างการเข้าไปช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปผลกระทบจากวาตภัย ตั้งแต่วันที่  11 พฤษภาคม จนถึงวันนี้ มี 6 อำเภอได้รับความเสียหาย บ้านเรือนพัง 160 หลังคาเรือน  อำเภอที่ได้รับความเสียหายหนักสุดคือ อำเภอตระการพืชผล มี 4 ตำบล 10 หมู่บ้าน และ 104 หลังคาเรือน ไร้ที่อาศัย