ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เรียกเจ้าของผับดังแจง ขู่ปิด 5 ปี

วันที่ 18 พ.ค. 2561 เวลา 02:07 น.

Views

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าขณะนี้อำเภอเมืองขอนแก่น ได้รวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าตรวจสอบสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่ถูกเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน บุกเข้าตรวจสอบช่วงกลางดึกวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และพบเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าใช้บริการจำนวนมาก ส่งมาให้จังหวัดพิจารณาแล้ว

ซึ่งตนลงนามในหนังสือแจ้งให้เจ้าของร้าน ชี้แจงข้อเท็จจริงที่จะใช้เป็นเหตุผลในการออกคำสั่งทางปกครอง และมีโอกาสโต้แย้งแสดงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้ ภายใน 7 วัน แต่หากไม่โต้แย้ง หรือแสดงหลักฐานก็จะพิจารณาสั่งปิดเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยให้เจ้าของชี้แจงก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย หากเจ้าของร้านทำหนังสือชี้แจงแล้วไม่มีประเด็นอื่น หรือไม่มีเหตุผลที่ลบล้างข้อกล่าวหาได้ จังหวัดก็จะสั่งปิดและห้ามใช้สถานที่ในการประกอบกิจการลักษณะนี้เป็นเวลา 5 ปี โดยเรื่องดังกล่าวจะสรุปภายใน 10 วัน