นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปลดออกข้าราชการปัสสาวะสีม่วง

วันที่ 18 พ.ค. 2561 เวลา 02:07 น.

Views

นายชาญชัย ศรศรีวิชัย นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ บุกเข้าตรวจปัสสาวะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของเทศบาลตำบลหลุบ และเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 351 คน ตามยุทธการ "ฟ้าแดดสงยาง" ปราบปรามขบวนการยาเสพติด โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทำให้มีผู้เข้าตรวจเพียง 234 คน ส่วนที่เหลือติดภารกิจและบางคนจงใจหลบหนีการตรวจ

ผลการตรวจพบว่า นายสมัย สิทธิชุม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลุบ มีปัสสาวะสีม่วง 1 คน นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จึงสั่งให้เทศบาลปลดออกจากตำแหน่งทันที และพบ นายสุรชัย ธารสะอาด ลูกจ้างกองช่างเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ มีปัสสาวะสีม่วง อีก 1 คน นายอำเภอกาฬสินธุ์ จึงให้ นายเอกพงษ์ ศรีโคตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ ทำหนังสือให้นายสุรชัย ออกจากตำแหน่งทันที

ส่วนคนที่เหลือ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ สั่งให้ต้นสังกัดนำไปตรวจปัสสาวะในวันพรุ่งนี้ หากไม่ตรวจถือว่าเจตนาไม่บริสุทธิ์ใจและจะดำเนินตามขั้นตอน