เจ้าหน้าที่จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครือเมจิก สกิน

วันที่ 18 พ.ค. 2561 เวลา 02:07 น.

Views

นายราเชนทร์ พิเชฐพันธุ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญและรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดหนองคาย ทหารและตำรวจ ออกตรวจสอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าต่างๆ ในเทศบาลเมืองหนองคาย

โดยเน้นตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ออกประกาศและดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำความผิด โดยเฉพาะเครื่องสำอางในเครือบริษัทเมจิก สกิน ที่มีการเรียกเก็บคืนสินค้าเพื่อทำลาย 266 รายการ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2 รายการ คือ ผลิตภัณฑ์ "ลีน เอฟเอส-ทรี" และผลิตภัณฑ์ "ลีน บล้อค เบิร์น เบรก บิวท์"

จากการตรวจสอบ 8 ร้าน มีสินค้าเครื่องสำอาง 2,095 รายการ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จำนวน 197 รายการ โดยมีร้านค้าแห่งหนึ่งยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สบู่สับปะรด ในเครือข่ายบริษัทเมจิก สกิน 1 รายการ 72 ชิ้น เจ้าหน้าที่จึงยึดทั้งหมดก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่ อย.ทำลาย