นิทรรศการ ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ

วันที่ 18 พ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ภาพวาดสีน้ำมัน และสีน้ำ "ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ" จัดแสดงในนิทรรศการผลงานภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ ที่หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้มีใจรักงานศิลปะ ไปรับชมเรื่องราวพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และแสดงความจงรักภักดี

จากภาพจิตรกรรมฝีมืออาจารย์จำนันต์ สารารักษ์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สร้างสรรค์ผลงานจากแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นิทรรศการผลงานภาพศิลปะ เริ่มแล้ว มีคุณลลิสา จงบารมี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิธารศิลป์ รักษ์จิตรกร เป็นประธานเปิด และจัดแสดงไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ที่หอศิลป์วังหน้า

สำหรับ รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายภาพจิตรกรรม จะร่วมสมทบทุน มูลนิธิพระดาบส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมสืบสานโครงการในพระราชดำริ