คอลัมน์หมายเลข 7 : ตั้งกรรมการสอบอาคารเรียนร้าง จ.ชัยนาท

วันที่ 18 พ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

หลังจากที่คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่สะท้อนปัญหาร่วมกับนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน จากการเดินขึ้นไปสำรวจบนอาคารถึงกับผงะกับกลิ่นมูลนกที่โชยมา แม้จะปิดประตู หน้าต่างแล้ว แต่ก็พบความเสียหายเกือบทุกห้องเรียน พร้อมฝากคำถามถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุใดปล่อยอาคารทิ้งร้างเกือบ 8 ปี นับตั้งแต่ก่อสร้างอาคารหลังแรกเสร็จปี 2553 ขณะที่อาคาร 3 หลังใช้เงินแผ่นดินกว่า 28 ล้านบาท ใกล้กันพบอาคารอเนกประสงค์อีก 1 หลัง สภาพชำรุดเสียหายน่าจะไม่ได้ใช้งานแล้วเช่นกัน

ล่าสุดรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้ว โดยมีนายอำเภอวัดสิงห์เป็นประธานสอบ กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 25 พฤษภาคม

นายวิชิต สุขขี หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ในฐานะกรรมการสอบ ระบุ เชิญเจ้าหน้าที่มาให้ถ้อยคำแล้ว 7 ปาก เหตุไม่ใช้อาคารมาจากหลายปัจจัย 

ในการลงพื้นที่เมื่อ 25 เมษายน คอลัมน์หมายเลข 7 ได้พบกับนายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์ ชี้แจง เป็นโครงการของผู้บริหารคนก่อน หลังเข้ารับตำแหน่งพยายามสานต่อ ยืนยัน จะเร่งทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง เพื่อเปิดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษาหน้า

เหตุผลนี้จะรับฟังได้หรือไม่ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะพิจารณาก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทต่อไป...

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7