สภาฯ ชี้แจงละเอียดงบประมาณระบบ ICT

วันที่ 18 พ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อม คณะทำงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ที่เป็นผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาโครงการ, ผู้รับจ้างติดตั้งระบบ  ICT, ฝ่ายการเงินโครงการ ขี้แจงกรณีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าตั้งงบประมาณระบบ ICT  แพงเกินจริง

ทั้งนี้ได้มีการปรับลดสเปค ระบบ ICT  ทั้งหมดลงเพื่อปรับลดงบประมาณตามความจำเป็น แต่ต้องไม่ล้มเหลวขณะใช้งานเมื่อปรับสเปค ปรับงบประมาณ รวมถึงโครงการยังต้องอยู่ครบ และถูกต้องทุกชิ้นต้องตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างได้

ส่วนที่มองว่าอุปกรณ์ประกอบระบบ ICT ที่ถูกมองว่าแพงเกินจริงนั้น ได้รับคำอธิบายเพิ่มเติม อาทิ นาฬิกาก็เป็นระบบดิจิทัลที่ลิงค์สัญญาณดาวเทียม ทำให้นาฬิกาทั้งสภาเป็นเวลาเดียวกัน ระบบห้องประชุมเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด ทั้งการบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือแม้แต่การแสดงตัวของสมาชิก เพื่อแก้ปัญหา กดบัตร แทนกัน รวมถึงราคาโทรทัศน์ที่แพง เป็นระบบที่ต้องทำงานต่อเนื่องยาวนาน หลายวันโดยคุณภาพไม่ลดลง