สุดยอด !! แบกรถไถหนัก 1.2 ตัน ขึ้นภูกระดึง

วันที่ 18 พ.ค. 2561 เวลา 15:13 น.

Views

นายสมบัติ พิมพ์ประสิทธิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง  นำเจ้าหน้าที่  รวมทั้งลูกหาบ 60 ชีวิต  ช่วยกันแบกรถไถ น้ำหนักกว่า 1.2 ตัน ขึ้นบนภูกระดึง โดยการถอดแยกชิ้นส่วนต่าง ๆ ออก แล้วทำเป็นคานยกช่วยกันแบกขึ้นไปบนเขาระยะทาง  9 กิโลเมตร ระดับความสูง 1,288 เมตร เพื่อนำไปใช้ในการซ่อมแซม และก่อสร้างถนนบนภูกระดึง และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เกิดอุบัติเหตุในฤดูท่องเที่ยว  อีกทั้งเตรียมความพร้อม  เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงเปิดป่าอีกครั้งวันที่ 1 ตุลาคม  2561 นี้


หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง  กล่าวว่า  ก่อนนี้มีผู้ใจดี มอบรถอีแต๋น 2 คัน  และรถไถเล็ก 1 คัน ให้อุทยานแห่งชาติภูกระดึง  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์  แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการในเรื่องการจัดการทั้งระบบของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง สำหรับเครื่องมือ เครื่องจักรมีความจำเป็นและขาดไม่ได้  เพราะต้องใช้ ฟื้นฟูปรับปรุงสาธารณูปโภคบนยอดภูกระดึง  แต่ไม่สามารถนำขึ้นมาได้  จึงต้องร่วมมือกันหามขึ้นไป  ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือ ร่วมใจของคนอุทยานแห่งชาติภูกระดึง และลูกหาบ ว่าสามารถทำได้
 

ทั้งนี้ในอดีตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง  มีรถกระบะเก่า ๆ  2 คัน แต่ปัจจุบันเสียหายหมดแล้ว เพราะนำอุปกรณ์ขึ้นไปซ่อมไม่ได้  และเมื่อ16 ปี ที่แล้ว ก็มีเครื่องบินทหาร นำรถยนต์ขึ้นมาได้  แต่ปัจจุบันไม่มีเครื่องบินแล้ว   จึงเป็นที่มาที่ไปของลูกหาบ แบกหามเครื่องจักรกล  รวมทั้งสัมภาระขึ้นภูกระดึง  ซึ่งลูกหาบที่มีความแข็งแรง 50 -60 คน ทำได้ทุกอย่าง โดยเฉพาะการแบกหามรถไถหนัก 1.2 - 2 ตัน  รวมทั้งชิ้นส่วนของรถขึ้นไปยังที่ทำการบนอุทยานยานแห่งชาติภูกระดึง  ได้อย่างความชำนาญ และปลอดภัย

Tag : สุดยอด !! แบกรถไถหนัก 1.2 ตัน ขึ้นภูกระดึง จ.เลย