เผยไทยติด 1 ใน 5 โกงซื้อ-ขาย ผ่านออนไลน์ มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง

วันที่ 18 พ.ค. 2561 เวลา 16:02 น.

Views

หลังจากเอ็กซ์พรีเรียน เอเชียแปซิฟิก เปิดเผยผลสำรวจ "ภัย shopping online ประจำปี 2561" จากผู้บริโภคในตลาด 10 แห่ง ทั่วเอเชียแปซิฟิก โดยระบุว่า ไทยอยู่ในอันดับที่ 5 ประเทศที่มีการทุจริตสูงบนระบบออนไลน์และมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยอมรับว่าประเทศไทยยังขาดกฎหมายกลางในการเข้าดูแลข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งร่างกฎหมายและจัดตั้งหน่วยงานดูแลความปลอดภัยระบบดิจิทัลขึ้น

ด้าน นายปริญญา หอมเอนก เลขานุการสมาคมความมั่นคงและปลอดภัยระบบสารสนเทศ กล่าวว่าถ้ารัฐบาลสร้างแพลตฟอร์มการจำหน่ายสินค้าออนไลน์เป็นของตัวเอง จะทำให้ปัญหาคลี่คลายลง เพราะสามารถตรวจสอบและคัดกรองผู้จำหน่ายสินค้าในระบบออนไลน์ได้

พร้อมกับแนะนำวิธีการเลือกซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ โดยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านค้า ไม่ควรดูจากการแสดงความคิดเห็นแต่เพียงอย่างเดียว เพราะเจ้าของร้านค้าสามารถจัดทำการแสดงความเห็นต่อสินค้าขึ้นเองได้ รวมทั้งควรเลือกซื้อสินค้าที่ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และเลือกซื้อจากร้านค้าที่มีบริการรับของก่อนชำระเงิน

Tag : เอ็กซ์พรีเรียน ซื้อสินค้าออนไลน์