Green Report : ภารกิจปล่อยหมีคืนสู่ป่า

วันที่ 22 พ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ภาพขณะที่ "เจ้าโฮก" หมีควายเพศผู้ เดินออกจากกรงเลี้ยง ด้วยท่าทางระแวดระวังภัย ก่อนจะค่อยๆ เดินเข้าไปในป่าลึกของอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและส่ง "เจ้าโฮก" กลับคืนสู่ป่าอีกครั้ง นับเป็นการสิ้นสุดภารกิจการดูแลฟื้นฟู "หมีควาย" ที่หลงออกจากป่า
              
"เจ้าโฮก" เป็นหมีควาย ที่อาศัยอยู่ในป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี โดยเมื่อปลายปี 2559 ชาวบ้านในอำเภอประจันตคาม พบมันออกมาหากินใกล้ชุมชนรอบป่า เจ้าหน้าที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบ้านช่องกล่ำบน จังหวัดสระแก้วจึงได้นำมาเลี้ยงไว้ที่สถานี 

ผลการตรวจสุขภาพครั้งแรก พบว่าหมีควายตัวนี้ อายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี มีน้ำหนักตัว 90 กิโลกรัม มีพฤติกรรมดุร้าย ไม่คุ้นเคยกับคน ชอบยืนสองขา ขู่กรรโชก หากรู้สึกไม่ปลอดภัย

ตลอดหนึ่งปีที่เจ้าโฮกถูกนำมาเลี้ยงไว้ในกรง เจ้าหน้าที่ให้อาหารทั้งข้าว เนื้อสัตว์ และพืชผักผลไม้ รวมถึงให้ยาขับถ่ายพยาธิและตรวจสุขภาพต่อเนื่องทำให้เจ้าโฮกมีสุขภาพแข็งแรง น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น มีความสมบูรณ์ และยังมีสัญชาตญาณของสัตว์ป่า จึงมีความพร้อมที่จะกลับคืนสู่ป่าได้อีกครั้ง 
              
ก่อนที่ "เจ้าโฮก" จะถูกปล่อยคืนสู่ป่า เจ้าหน้าที่ได้ฝังไมโครชิปไว้เพื่อเป็นข้อมูลให้รู้ว่า เคยเป็นหมีที่อยู่ในสถานีเพาะเลี้ยง และเพื่อศึกษาพฤติกรรม
              
อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว ถูกเลือกให้เป็นสถานที่ปล่อยหมีควาย เพราะบริเวณนี้เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์และมีแนวเขตติดต่อกับป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ บ้านเดิมของเจ้าโฮก จึงเหมาะสมกับการส่งคืนเจ้าโฮก สู่ป่าถิ่นกำเนิดอีกครั้ง
              
สำหรับ "หมีควาย" ในประเทศไทย ยังไม่ได้เคยสำรวจจำนวนประชากรไว้อย่างชัดเจน แต่จากพฤติกรรมที่พบ หมีควายมักจะเดินออกจากป่าในช่วงฤดูแล้ง เพื่อมาหาแหล่งน้ำแหล่งอาหาร ทำให้ประเมินได้ว่า หมีควายในประเทศไทยมีการกระจายตัวอยู่ทั่วไป ซึ่งถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ดี
              
หลังจากปล่อยหมี เจ้าหน้าที่จะกันคนทั้งชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้าเขตป่าประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการรบกวน จนหมีกลับออกมาชุมชน เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม ... รอไม่ได้

Facebook : Ch7greenreport

Tag : Green Report