คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าสนามกีฬาอำเภอสามเงา จ.ตาก ตอนที่ 1

วันที่ 24 พ.ค. 2561 เวลา 11:21 น.

Views

ภาพเปรียบเทียบสนามฟุตบอล เมื่อครั้งผู้รับจ้างส่งงานงวดสุดท้ายเดือนพฤษภาคมปี 2559  คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว และจากการลงพื้นที่ล่าสุดวันอังคารที่ผ่านมา

วิศวกรควบคุมงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ชี้แจง ให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งสนามฟุตบอล ลานกีฬาขนาด 20x40 เมตร หลัง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจพบความหนาและสีทาพื้นสนามไม่ถูกต้อง

จากการลงพื้นที่ล่าสุด มีการเทปรับระดับพื้นพร้อมขัดมัน เหลือลงสีพื้นสนาม หากไม่มีฝนตก คาดใช้เวลา 15 วัน น่าจะแก้ไขเสร็จ

ส่วนโรงยิมอเนกประสงค์ ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบบางรายการไม่ตรงตามแบบ อยู่ระหว่างให้ผู้รับจ้างมาแก้ไข

สำหรับสนามกีฬาอำเภอสามเงา จังหวัดตาก ก่อสร้างในปีงบประมาณ 2557 โดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุนงบ 24 ล้าน 500,000 บาท

นอกจากปัจจัยเรื่องคุณภาพงานก่อสร้างแล้ว ยังพบปัญหาหลังผู้รับจ้างส่งมอบงานในเดือนพฤษภาคมปี 2559 จากนั้นไม่มีการเปิดใช้งาน เนื่องจากกรมพลศึกษายังไม่ได้ส่งมอบทรัพย์สินนี้ให้ท้องถิ่น จึงมีสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างที่เห็น

ปัญหาการส่งมอบสนามกีฬาให้ท้องถิ่นใช้ประโยชน์ล่าช้า ยังเกิดขึ้นในอีกหลายพื้นที่ ติดตามรายละเอียดพร้อมแนวทางแก้ไขจากกรมพลศึกษาในวันพรุ่งนี้

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7