เดินหน้าประเทศไทย : วิกฤตปัญหาทะเลไทย

วันที่ 26 พ.ค. 2561 เวลา 18:30 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : วิกฤตปัญหาทะเลไทย

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561
พิธีกร : เขมนิจ จามิกรณ์
แขกรับเชิญ : พลเรือเอกจุมพล ลุมพิกานนท์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม, พลเรือตรีศิริชัย เนยทอง รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 26 พค 61 วิกฤตปัญหาทะเลไทย เขมนิจ จามิกรณ์ พลเรือเอกจุมพล ลุมพิกานนท์ พลเรือตรีศิริชัย เนยทอง