นายกรัฐมนตรีแนะประชาชนปรับตัวรับเศรษฐกิจ-เทคโนโลยีใหม่

วันที่ 27 พ.ค. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

นายกรัฐมนตรี แนะประชาชนปรับตัวรองรับเศรษฐกิจโตเกือบ 5% พร้อมปรับวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ เพื่อยกระดับรายได้ให้สูงขึ้น

เป็นคำแนะนำหลังรัฐบาลพอใจกับตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจไตรมาสที่ 1 ปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 4.8 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด  4 ปีที่ผ่านมา จากจุดต่ำสุดที่เคยติดลบตั้งแต่ก่อนปี 2557 ซึ่งเมื่อเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นเช่นนี้ ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน มีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนปรับตัว พร้อมรับกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการดูแลผู้มีรายได้น้อยและชนชั้นกลางที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ

นายกรัฐมนตรี ย้ำด้วยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญ ผู้ที่ปรับตัวและพัฒนาตนเองเรียนรู้งานด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้กับอาชีพก็จะอยู่รอดได้ ส่วนผู้ที่ยังไม่ปรับตัวจะประสบปัญหารายได้ต่ำ และอาจอยู่ในภาวะตกงาน จึงขอให้ประชาชนเร่งปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ครอบครัวและโรงเรียน ด้วยการบ่มเพาะเยาวชน 4.0 ส่วนคนทำงานก็ต้องแสวงหาความรู้ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี และนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองด้วย

ขณะที่ นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยราชการ เร่งสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในสังคมเพราะหากไม่เริ่มต้นประเทศไทยอาจตกขบวน และปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างคนในประเทศจะมีมากขึ้น

Tag : เศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทย เทคโนโลยี