พุทธศาสนิกชน เข้าวัดทำบุญ “วันวิสาขบูชา”

วันที่ 28 พ.ค. 2561 เวลา 09:44 น.

Views

ที่วัดพระบรมธาตุบ้านตาก  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองตากมาแต่โบราณ  นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  และชาวบ้านร่วมกันแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุเจดีย์ จากบริเวณหนองล่ม  ผ่านสะพานบุญ  และบันไดนาค เพื่อขึ้นไปสักการะองค์พระธาตุบ้านตาก  เนื่องในวันวิสาขบูชา  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยวัดพระบรมธาตุบ้านตาก อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง  เดิมวัดแห่งนี้เป็นเมืองตากเก่า  ก่อนที่จะมีการย้ายตัวเมืองไปอยู่ที่ตัวเมืองตากในปัจจุบัน   อันมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัย พระนางจามเทวี ล่องเรือเสด็จไปเมืองลำพูน  และหยุดพักบริเวณแห่งนี้ พบว่าเป็นเมืองร้าง  จึงให้บูรณะเมืองแห่งนี้  จนกลายเป็นชุมชนเมืองตาก

ส่วนที่จังหวัดพะเยา   พุทธศาสนิกชน  และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ก็พากันไปทำบุญตามวัดต่าง ๆ  พร้อมทั้งเตรียมจัดกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำ เนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันพรุ่งนี้  โดยได้เตรียมเรือพายจำนวนกว่า 30 ลำ  เพื่อไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่บริเวณท่าเรือกว๊านพะเยา  ซึ่งเป็นสถานที่ลงเรือเพื่อสักการะหลวงพ่อศิลา ที่วัดติโลกอาราม  กลางน้ำกว๊านพะเยา   ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการจัดซุ้มประดับตกแต่งไฟ  บริเวณท่าเรือกว๊านพะเยา ไว้อย่างสวยงาม  และยังได้ทำการซ่อมแซมเรือ เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรง ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำ  พร้อมทั้งประกอบธูปเทียนไว้บริการนักท่องเที่ยวที่จะมาเวียนเทียนทางน้ำที่วัดติโลกอาราม ด้วย

ส่วนทางภาคอีสาน  พุทธศาสนิกชน  และนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปทำบุญ และะกราบไหว้หลวงพ่อพระใส  ที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย  สำหรับหลวงพ่อพระใส  เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย  เป็นที่สักการะของประชาชนสองฝั่งไทย-ลาว  และวัดโพธิ์ชัย ยังเป็นวัดที่ใช้จัดงานสำคัญทางพระพุทธศาสนา  รวมถึงงานราชพิธี และงานพิธีต่าง ๆ ซึ่งพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขบูชา  ก็จะมีการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เนื่องในวันวิสาขบูชา 2561  โดยนายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  จะนำพุทธศาสนิกชนทั้งไทย และ สปป.ลาว ร่วมกันทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ.