Green Report : พบเพลี้ยข้าวตอกในรอบ 30 ปี จ.เลย

วันที่ 28 พ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

เห็นสีขาวๆ เกาะตามใบไม้แบบนี้ นี่คือ "เพลี้ยข้าวตอก" พบที่บ้านนาอีเลิศ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พวกมันจะอาศัยเกาะอยู่ตามต้นไม้ ใบไม้ ในป่าชุมชนของหมู่บ้าน ช่วงไหนไม่มีฝนพวกมันจะลงมาอวดโฉมเกาะตามกิ่งไม้ ใบไม้ด้านล่าง เมื่ออยู่รวมกันมากๆ มองแล้วจะคล้ายหิมะ

"เพลี้ยข้าวตอก" เป็นแมลงในกลุ่ม "เพลี้ยกระโดดแบน" เป็นแมลง 6 ขา มีปากแหลมใช้เจาะกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อนของใบไม้ มีแพหางสีขาวยาวสวยสะดุดตา ซึ่งแพหางพวกนี้เกิดจาก "แว็กซ์" ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้หลอกล่อศัตรูอย่างกลุ่มแมลงช้าง ด้วงเต่าลาย แมงมุม และกิ้งก่า

"เพลี้ยข้าวตอก" หายไปนานหลายสิบปี เนื่องจากปัจจัยคุกคามทั้งจากคนที่จับพวกมันไปประกอบอาหาร จากสารเคมีในพืชสวนไร่นา และป่าไม้ถูกทำลาย จึงทำให้ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านเล่าว่าเพิ่งมาพบเพลี้ยข้าวตอก อีกครั้งในรอบ 30 ปี

สาเหตุที่พบเพลี้ยข้าวตอกมากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันชาวบ้านนาอีเลิศ ได้ช่วยกันดูแลป่าชุมชนอย่างเข้มแข็งทำให้ระบบนิเวศกลับมาอุดมสมบูรณ์ ยิ่งปีนี้ฝนมากน้ำไม่ขาดแคลน จึงทำให้กลับมาแพร่ขยายพันธุ์ได้มากขึ้น

"เพลี้ยข้าวตอก" หรือ "แมงผมหงอก" มีความสำคัญในระบบนิเวศนอกจากจะเป็นอาหารของสัตว์ผู้ล่าแล้วยังเป็นเหมือนเพื่อนสนิทกับบรรดามดชนิดต่างๆ เนื่องจากมดจะอาศัยกินของเสียที่เพลี้ยขับถ่ายออกมา ซึ่งมดจะคอยป้องกันภัยจากศัตรูให้แก่เพลี้ยข้าวตอกด้วย

ส่วนวงจรชีวิตของเพลี้ยข้าวตอก โดยส่วนมากจะมีอายุ 1 เดือน สามารถสืบพันธุ์และวางไข่ได้หลายครั้ง ซึ่งมักจะวางไข่รอบๆ ต้นไม้ ครั้งละ 10 – 20 ฟอง เมื่อปัจจัยคุกคามลดลง จึงทำให้แพร่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งขณะนี้ในจังหวัดพะเยา ก็พบเพลี้ยข้าวตอกมากขึ้นเช่นกัน แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในท้องถิ่นที่ดีขึ้น

นักวิชาการ แนะว่าประชาชนควรดูแลรักษาป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้เพลี้ยข้าวตอก มีที่อยู่อาศัย เพราะในป่าจะมีผู้ล่าควบคุมประชากรกันเอง แต่ต้องเฝ้าระวังเพลี้ยข้าวตอก ถือเป็นศัตรูสำคัญของพืชผลการเกษตรที่อาจสร้างความเสียหายได้ ดังนั้นช่วยกันรักษาควบคุมให้อยู่ในผืนป่า

Tag : Green Report