Green Report : 10 ปี 7 สีปันรักให้โลก

วันที่ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 11:23 น.

Views

วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนบนโลกตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และร่วมกันปกป้องแก้ไขปัญหา ซึ่งช่อง 7HDได้ร่วมเป็นหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้ โครงการ 7 สีปันรักให้โลก และปีนี้ได้ดำเนินโครงการมาเป็นปีที่ 10 แล้ว

โครงการ 7 สีปันรักให้โลก เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2551 ภายใต้แนวคิด "รักษ์โลก รักษ์ชีวิต" (Save World Save Life) โดยมุ่งมั่นทำโครงการให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมช่วยกันลดภาวะโลกร้อน เพื่อให้สิ่งแวดล้อมดำรงคงอยู่ตลอดไป

Save World Save Life เน้นดูแลรักษา 4 ด้าน น้ำ ต้นไม้ อากาศ และพลังงาน ด้วยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยความร่วมมือของพันธมิตรอย่างเหนียวแน่น หน่วยงานราชการ กลุ่มนักอนุรักษ์ และโดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชน ผู้ชมทางบ้านช่อง 7HD ที่พร้อมร่วมแรงเทใจเข้าร่วมกิจกรรม กับเหล่านักแสดง ผู้ประกาศข่าว และพนักงาน

การอนุรักษ์ ดูแลและปลูกฝังให้ทุกคนหันมาใจสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการต่าง ๆ ของช่อง 7HD ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เน้นการลงมือทำ ปฏิบัติให้เกิดผลตามเป้าหมาย และมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพลิกฟื้นคืนผืนป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาเขียวขจีได้อีกครั้ง ในการปลูกป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 60 ไร่ ผ่านมา 3 ปี เห็นผลชัดเจนต้นไม้ที่ปลูกอยู่รอดเติบโตได้ดี

ยังร่วมกับพันธมิตร ปลูกป่าชายเลน กิจกรรมบวชป่า การเก็บขยะทั้งบนบก และใต้ทะเล ที่ขาดไม่ได้คือ การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาปลูกฝังเยาวชน ให้ตระหนักรับรู้ซึมซับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ "โรงเรียนต้นแบบ ปันรักให้โลก"

และปีนี้ 7 สีปันรักให้โลก ยังคงเดินหน้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด "Green Knowledge ส่งเสริมความรู้สู่โลกสีเขียว" โดยจะร่วมกับทุกภาคส่วน และพรีเซนต์เตอร์ 10 นักแสดง เป็นสื่อกลาง เป็นตัวอย่างที่ดี ต่อเด็ก เยาวชน และสังคม                                                

วันพรุ่งนี้ มาติดตามความคืบหน้าป่า ที่เราและคุณผู้ชมไปร่วมกันปลูกมาที่จังหวัดราชบุรี และวันสิ่งแวดล้อมโลก เชิญชวนคุณผู้ชม เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ กรอบรูป 10 ปี 7 สีปันรักให้โลก เพื่อแสดงสัญลักษณ์ร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมและลุ้มรับรางวัล กัน ... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

Facebook : ch7greenreport

Tag : Green Report saveworldsavelife