Green Report : ช่อง 7HD พลิกฟื้นผืนป่า จ.ราชบุรี

วันที่ 6 มิ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

โครงการ "ปันรัก คืนผืนป่า สู่ผืนดิน" เป็น 1 ในโครงการ 7 สี ปันรักให้โลก ที่ช่อง 7HD ร่วมกับกรมป่าไม้และหลายภาคส่วน รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่และแฟนรายการช่อง 7HD ได้ร่วมกันปลูกและสนับสนุนงบประมาณฟื้นฟูป่าในพื้นที่เสื่อมโทรม จำนวน 60 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ตลอด 3 ปี ของโครงการตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเตรียมผืนดินจนถึงการลงมือร่วมใจกันปลูกต้นไม้พื้นถิ่นและพันธุ์ไม้ที่ชาวบ้านต้องการ 7 ชนิด ได้แก่ มะค่าโมง ประดู่ เหรียง แคนา พะยูง สัก และมะขามป้อม ซึ่งช่อง 7HD และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ร่วมกันดูแลติดตามจนกล้าไม้แต่ละต้นเติบโตตามวันและเวลา
  
อย่างเช่นต้นสัก วันนี้บางต้นสูงถึง 3 เมตร, ต้นพะยูง ประดู่ สูงตามมาไม่แพ้กัน เฉลี่ย 1.5 - 2 เมตร ทำให้ระบบนิเวศในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำชี เริ่มกลับมามีสีเขียวขจีแล้ว

การฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำชี ต้องดำเนินการอย่างมีแบบแผนเป็นขั้นเป็นตอน เพราะบริเวณนี้ไม่มีพ่อแม่พันธุ์ไม้ช่วยในการขยายพันธุ์ จึงเป็นไปไม่ได้ที่ป่าผืนนี้จะเขียวขจีได้เอง จึงเป็นเหตุผลที่ช่อง 7HD เลือกผืนป่าแห่งนี้มาพลิกฟื้น ลงมือร่วมแรงกันปลูกต้นไม้กว่า 10,000 ต้น พร้อมแผนดูแลและเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ให้กับเยาวชนและชุมชนได้เรียนรู้ปลูกฝังให้ตระหนักรักหวงแหน มองเห็นประโยชน์ของธรรมชาติ ตามหลักการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ป่าผืนนี้นอกจากจะช่วยให้ชุมชนได้ประโยชน์แล้วยังเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่สีเขียวให้ได้ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศอีกด้วย

ช่อง 7HD เราไม่ได้ปลูกแค่นั้น แต่จะดูแลพื้นที่ 60 ไร่ แห่งนี้ต่อเนื่องจนเป็นป่าที่สมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน สังคม และชุมชนในพื้นที่... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

Tag : Green Report