Green Report : แผนรับมือจุดเสี่ยงดินถล่มฤดูฝนปีนี้

วันที่ 11 มิ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ปัญหาดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก เกิดขึ้นทุกๆ ปีในช่วงฤดูฝน ซึ่งปีนี้คาดว่ามีพื้นที่เสี่ยง 54 จังหวัด กรมทรัพยากรธรณี จึงได้เตรียมรับมือกับปัญหานี้แล้ว

ทุกปีเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน มักจะเกิดภัยทางธรรมชาติหลายรูปแบบและก่อให้เกิดภัยพิบัติตามมามากมาย หนึ่งในนั้นคือ "ดินถล่ม" ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มีก้อนหิน ดิน ทราย โคลน เศษดิน เศษต้นไม้ ไหลเลื่อน เคลื่อนถล่มพังทลายลงมาตามพื้นที่ลาดเอียง ตามแรงดึงดูดของโลก

พื้นที่เสี่ยงดินถล่ม มักจะเกิดขึ้นในบริเวณที่ผืนดิน มีลักษณะพื้นที่เขาสูง, มีสภาพเป็นดินภูเขาไฟ และหินแกรนิต ไม่มีต้นไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติปกคลุม ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจาก หินที่มีรอยแยกหรือรอยเลื่อนค่อยๆ ผุพังกลายเป็นดิน และวางตัวอยู่บนที่ลาดชันมากกว่า 20 องศาขึ้นไป เมื่อฝนตกหนัก ปริมาณน้ำฝนที่สะสมมากขึ้น จะทำให้เกิดแรงดัน จนดินพังถล่ม

ปีนี้ กรมทรัพยากรธรณี คาดการณ์จุดเสี่ยง "ดินถล่ม" ที่ต้องเฝ้าระวัง มีมากถึง 54 จังหวัด ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์, เพชรบูรณ์ และนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังทุกปี เพราะบริเวณดังกล่าวเกิดดินถล่มบ่อยครั้ง

การซักซ้อมรับมือเหตุการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ภายในศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี เป็นหนึ่งในมาตรการรับมือกับสถานการณ์ดินถล่มน้ำหลาก ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมไว้ตามระดับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ระดับความเสี่ยงดินถล่ม แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสีเขียว ความเสี่ยงต่ำ ดินจะถล่ม เมื่อฝนตก 300 มิลลิเมตร ภายใน 24 ชั่วโมง สีเหลืองดินจะถล่ม เมื่อฝนตก 200 มิลลิเมตร ภายใน 24 ชั่วโมง และสีแดง ความเสี่ยงสูงดินจะถล่ม ด้วยปริมาณฝนเพียง 100 มิลลิเมตร

กรมทรัพยากรธรณี จัดอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังดินถล่มในทุกพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ เพื่อให้มีความรู้ ตั้งแต่การตรวจวัดปริมาณน้ำฝน การสังเกตความขุ่นของแม่น้ำลำคลอง สภาพดิน สภาพอากาศในพื้นที่ กำหนดจุดอพยพที่ปลอดภัย ไปจนถึงวิธีประสานงานกับส่วนกลาง เพื่อช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ และขอความช่วยเหลือ

กรมทรัพยากรธรณี ระบุ ในอนาคตพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม อาจจะมีเพิ่มขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเป็นหลัก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต้องใช้เวลานาน 100 – 1,000 ปี ดังนั้นการสำรวจล่าสุดจึงยังไม่พบพื้นที่เสี่ยงเพิ่ม

สำหรับจุดที่ถือว่าปลอดภัย เหมาะสมแก่การอพยพประชาชน ต้องเป็นพื้นที่สูง เช่น เนินเขา หรือ เชิงเขา ห้ามไปอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจะยิ่งอันตราย เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม...รอไม่ได้

Facebook : Ch7greenreport

Tag : Green Report