ประชุม ครม.พิจารณาแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 07:16 น.

Views

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ เตรียมพิจารณาแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ และยกระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง เป็นฮับการขนส่งระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงทั้งการค้าและการท่องเที่ยวภาคเหนือและต่างประเทศ ติดตามเรื่องนี้พร้อมวาระสำคัญอื่น ๆ กับคุณอรรถพล ภิญโญ รายงานสดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Tag : สนามข่าว 7 สี ประชุม ครม ประชุมคณะรัฐมนตรี แผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ ภาคกลางตอนล่าง ระบบบริหารจัดการน้ำ ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ประชุม ครม นอกสถานที่