ชาวบ้านจังหวัดลำพูนสืบสานประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

ขบวนแห่เครื่องบวงสรวงที่ประกอบด้วยหมู 1 ตัว เป็ด 2 ตัว ไก่ 2 ตัว และอาหารคาวหวาน ที่ชาวบ้านแห่ไปประกอบพิธีเลี้ยงผีขุนน้ำ  บริเวณป่าห้วยขุนน้ำ ต้นน้ำแม่ตีบ บ้านหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีผู้เฒ่า ผู้แก่ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ร่วมทำพิธีตามความเชื่อ ที่ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ

ทั้งนี้ เพื่อระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองรักษาผืนป่า ที่เป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านหลายตำบล ที่ใช้น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และใช้เพื่อการเกษตรรวมกว่า 20,000 ไร่ โดยชาวบ้านจะเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองผืนป่าบริเวณนั้น ว่า "ผีขุนน้ำ" และจะทำพิธีบวงสรวงเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน 9 เหนือ หรือช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม นอกจากนั้นแล้วยังมีพิธีบวชป่า เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ชาวบ้านร่วมอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำให้อุดมสมบูรณ์