ทปอ. เปิดระบบ Admission วันนี้ เป็นรอบที่ 4

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ.กล่าวว่า ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS (Thai university Central Admission System) รอบที่ 4 ประเภทการรับสมัคร Admission ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายนที่จะถึงนี้ และเปิดระบบชำระค่าสมัครได้ถึงวันที่ 17 มิถุนายน และจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษานักเรียนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการรับสมัคร ทปอ. จึงได้เปิดศูนย์ "พี่ช่วยน้องสอบ TCAS" หรือศูนย์เฉพาะกิจให้คำปรึกษาการรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 นี้ จำนวน 9 ศูนย์

พร้อมให้คำปรึกษาการสมัครคัดเลือก เช่น แนะนำขั้นตอนและปัญหาในการสมัคร ปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการเข้าระบบและปัญหาการจ่ายเงินซ้ำซ้อน นอกจากนี้ ทปอ. ยังได้รวบรวมข้อมูลการรับสมัครย้อนหลังคะแนนสูงสุด - ต่ำสุด ของสาขาวิชาต่างๆ ผ่าน www.tcas.cupt.net พร้อมยืนยัน ไม่ทิ้งนักเรียน ที่ประสบปัญหาระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ในการยื่นสมัคร TCAS ทั้ง 3 รอบ มีผู้ยืนยันสิทธิ์ 183,107 คน ขณะที่ TCAS รอบ 4 มีที่นั่ง 83,953 ที่นั่ง จาก 3,303 สาขาจาก 62 สถาบัน ซึ่ง ทปอ. มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาของระบบการรับสมัครเหมือน TCAS รอบ 3