จับตาประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมอนุมัติงบประมาณบริหารจัดการน้ำ

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

รายงานสดจาก   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ : วันนี้ต้องจับตาคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ เตรียมอนุมัติงบประมาณจัดทำแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ และยกระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง เป็นฮับการขนส่งระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ...