รายงานพิเศษ : นวัตกรรมถนอมผลไม้ในช่วงผลผลิตตกต่ำ

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

เพราะปีนี้อากาศเย็น ส่งผลให้สับปะรดมีขนาดผลใหญ่ และออกสู่ท้องตลาดในเวลาเดียวกัน นี่เป็นเหตุให้เกิดภาวะล้นตลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เฉพาะ 8 อำเภอในจังหวัดระยอง มีพื้นที่การปลูกมากถึง 37,002 ไร่ หรือประมาณ 10% ของพื้นที่การปลูกทั้งประเทศ ให้ผลผลิตเฉพาะเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน มากกว่า 60,000 ตัน หรือเฉลี่ยวันละ 1,600 ตัน ซึ่งเกินกำลังการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีอยู่ในพื้นที่แค่ 2 โรงกว่าหนึ่งเท่าตัว ส่งผลให้สับปะรดจำนวนมากที่มีอายุหลังเก็บเกี่ยวได้ไม่เกิน 7 วันเริ่มเน่าเสีย กระทบถึงต้นทุนในการผลิตของฤดูกาลหน้า

แม้ที่ผ่านมาหลายหน่วยงาน ไม่เว้นแม้กระทั่งทหารจะออกมาช่วยกันรับซื้อเพื่อผ่อนภาระให้เกษตรกร แต่ความต้องการต่อวันยังน้อยมากหากเทียบกับผลผลิตที่ได้

การใช้ความเย็นจากการเปลี่ยนสถานะของเหลวเป็นก๊าซ LNG ที่เหลือทิ้ง มาทำเป็นห้องเย็น เก็บผลไม้ช่วงล้นตลาด เป็นแนวทางแก้ปัญหาระยะยาว ที่กระทรวงอุตสาหกรรมคิดขึ้นมา ให้สอดคล้องกับระเบียงเศรษฐกิจผลไม้ หรือ East-West Corridor ซึ่งได้รับงบประมาณจากรัฐบาล 80 ล้านบาท ในการศึกษาแนวทางการจัดทำ โดยเชื่อมั่นว่าไม่เพียงจะแก้ปัญหาล้นตลาด ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ในกลุ่มภูมิภาคเอเซียด้วย

เทคนิคการใช้ความเย็นจากการเปลี่ยนสถานะของเหลวเป็นก๊าซ LNG มีการทดลองใช้ เพื่อปลูกพืชฤดูหนาวในระยอง มากว่า 10 ปีแล้ว ผู้จัดการส่วนควบคุณคุณภาพ ฝ่ายบริหารเทคนิคและแผนการผลิต ปตท. ระบุว่า ที่ผ่านมาใช้ความเย็นที่เหลือจากกระบวนการเปลี่ยนสถานะไม่ถึง 10 % จากที่มีและพร้อมจะกระจายให้กับห้องเย็นของรัฐ แม้ต้องใช้ถึงอุณหภูมิติดลบก็ตาม

เป็นอีกความพยายามของภาครัฐที่มุ่งแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาด แต่เกษตรกร จะไล่ตามเทคนิคการตลาดแบบใหม่ยุค 4.0 ได้หรือไม่ ก็เป็นอีกภาระที่รัฐต้องหาทางขับเคลื่อนต่อไป

Tag : ถนอมผลไม้ เกาะติดข่าวดัง