สั่งห้ามกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ กลับไปอยู่ในป่าแก่งกระจาน

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 11:52 น.

Views

ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีที่ นายโคอิ้ หรือ คออี้ มีมิ กับพวกรวม 6 คนซึ่งเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงปกาเกอะญอ ในพื้นที่ จ.เพชรบุรีฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับพวกรวม 2 คน กรณีเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ดำเนินการเผาทำลายทรัพย์สินยุ้งฉางข้าวของ นายโคอิ และพวกในพื้นที่ป่าแก่งกระจาน จากโครงการขยายผลการอพยพ ผลักดัน จับกุมชนกลุ่มน้อยที่บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานตามแนวชายแดนไทย-พม่า ซึ่งศาลปกครองสูงสุด ยืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ว่า การเผาทำลายสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนและของใช้ส่วนตัวของนายโคอิและพวกเสียหาย โดยไม่มีหนังสือแจ้งเตือน

ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่รู้สำนึกถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น เป็นการกระทำเกินสมควรแก่เหตุ ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามมติ ครม.วันที่ 3 สิงหาคม 2553 ทั้งที่ใช้ดุลพินิจไม่ใช้ความรุนแรงได้ การเผาทำลายทรัพย์สิน เป็นพฤติการณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย จึงให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ นายคออี้ และพวกรายละ 5 หมื่นบาทเศษ มีเพียงคนเดียวที่ได้ค่าชดเชยสี่หมื่นบาทเศษ โดยพิจารณาจากความเสียหาย

ศาลปกครองสูงสุด ยังชี้ด้วยว่า นายคออี้และพวก ไม่มีสิทธิอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าแก่งกระจาน เนื่องจากไม่มีหนังสืออนุญาตให้ครอบครองทำประโยชน์ จึงไม่สามารถให้กลับไปอยู่ที่เดิมได้

Tag : ปู่คออี้ ศงปกครองสูงสุด