นายกฯสั่งทบทวน ทีแคส เหมาะกับไทยแล้วหรือยัง

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 15:49 น.

Views

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ที่จังหวัดนครสวรรค์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. ได้เน้นย้ำในประเด็นเรื่องการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาคน ที่ต้องมีการปฏิรูปการศึกษา ให้เกิดความความชัดเจน เช่น เรื่องการสอบคัดเลือกระดับอนุบาล การสอบคัดเลือกระดับปฐมศึกษา การสอบภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะต้องพิจารณาใคร่ครวญว่า ทำแล้วเกิดประโยชน์หรือไม่หาก ไม่คุ้มค่าเสียประโยชน์ หรือ เพิ่มภาระให้กับผู้ปกครอง ก็ต้องยกเลิกไป และ ให้ไปหาวิธีการอื่นทดแทน

ส่วนการสอบ TCAS เป็นหลักการที่ต่างประเทศใช้อยู่  ในส่วนของประเทศไทย ที่ยังไม่มีความพร้อม ก็เป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขกันได้ แต่มีบางส่วนเรียกร้องให้กลับไปเป็นระบบแบบเดิม จึงต้องเปรียบเทียบว่ามี ข้อดีข้อเสียอย่างไร แต่ต้องยอมรับว่า ปัญหาส่วนหนึ่งอยู่ที่ผู้สอบด้วย โดยยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงระบบการสอบดังกล่าว เกิดขึ้นจากเจตนาดีของคนกลุ่มหนึ่ง ในขณะที่คนอีกกลุ่มนึง ไม่เคารพกติกา ไม่สละสิทธิ์ จึงทำให้เกิดปัญหาทับซ้อนตามมา จึงทำให้เกิดปัญหาการศึกษา นอกจากนี้ เรื่องของการลดการบ้านก็อาจจะเป็นแนวทาง ให้เพิ่มการศึกษาในระบบดิจิทัลมากขึ้น ส่วนการออกข้อสอบให้เน้นข้อสอบแบบอัตนัยมากกว่าปรนัย และ เน้นการเก็บคะแนนรายสัปดาห์ให้มากขึ้น พร้อมสั่งทบทวนการทำการบ้านในหนังสือเรียนจนทำให้เด็กรุ่นหลังไม่สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนต่อจากรุ่นพี่ได้ เพื่อช่วยลดภาระและให้ผู้ปกครองประหยัดมากขึ้น

Tag : ทีแคส นายกรัฐมนตรี