กรมส่งเสริมการเกษตรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มากำจัดวัชพืชในทุเรียน

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมสวนทุเรียนชาวบ้านในตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร หลังเกษตรกรกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าที่ระบาดมาก เพราะอากาศแปรปรวนและการบริหารจัดการไม่ดี

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงแนะนำให้เกษตรกรใช้ "เชื้อราไตรโคเดอร์มา" (Trichoderma harzianum) ควบคุมโรค เพราะเป็นเชื้อราที่เป็นศัตรูของเชื้อที่ทำให้ทุเรียนเป็นโรค ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชุมพร ใช้เชื้อราดังกล่าวกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าได้สำเร็จ

ด้าน นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำเจ้าหน้าที่แถลงจัดงาน "เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ อาเซียน เทรดแฟร์ 2561 นำทุเรียนภูเขาไฟ สู่สายตาชาวโลก" ที่สวนทับทิม อำเภอกันทรลักษ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทุเรียนภูเขาไฟ ที่แตกต่างจากทุเรียนที่อื่นๆ เพราะมีคุณภาพ ตลาดให้การยอมรับ ขนาดของผล รสชาติ สีสันของเนื้อได้มาตรฐาน ทำให้ส่งออกไปขายต่างประเทศได้

โดยปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิต 3,612 ตัน ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 19 เพราะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็นและพายุฤดูร้อน และราคาหน้าสวนกิโลกรัมละ 90-120 บาท