นำร่องหน่วยงานราชการเลิกใช้ถุงพลาสติก

วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 01:00 น.

Views

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ร้านค้าปลีก และหน่วยงานท้องถิ่น หาแนวทาง จัดการ ขยะพลาสติก โดยเฉพาะ ถุงพลาสติกหูหิ้ว ที่จะนำร่องเลิกการใช้ถุงพลาสติกกันแล้ว ในหน่วยงานราชการ ทุกสังกัด ซึ่งจะเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ทีนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชน ที่จะไปใช้บริการ ในหน่วยงานราชการต้องเตรียมถุงผ้าติดตัวไปเวลาซื้อของ และปรับตัวเลิกใช้แก้ว จานชาม ช้อนพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งด้วย

นอกจากนี้ ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ 154 แห่งทั่วประเทศ แบะสวนสัตว์ 7 แห่ง ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงมหาวิทยาลัย ที่จะขยายผล ให้ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ภายในมหาวิทยาลัย เลิกใช้ถุงพลาสติกด้วย

ตอนนี้ มี 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ร้านค้า นำร่องไม่ให้ถุงพลาสติกหูหิ้วใส่ของแต่ถ้านิสิต นักศึกษาต้องการใช้ จะต้องเสียเงินซื้อใบละ 2 บาท

มาตรการนี้ ปรากฏว่า เห็นผล โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา จากเดือนละ 102,000 ใบ ลดเหลือ 4,795 ใบต่อเดือน
                   
คราวนี้ มาดูทางฝั่งร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อกันบ้าง ตอนนี้มีการล่ารายชื่อผ่าน เว็บไซต์ change.org เรียกร้องให้ร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ต คิดค่าถุงพลาสติก หูหิ้ว กับลูกค้า เพื่อให้ทุกคนช่วยกันลดขยะ ลดโลกร้อน


ท่าทีล่าสุด ผู้บริหารบริษัท ซีพี ออล์ จำกัด มหาชน ชี้แจงว่าการคิดค่าถุงพลาสติก ในร้านสะดวกซื้อทั่วไป ยังทำไม่ได้ พอทดลองทำ ผู้บริโภคส่วนหนึ่งไม่เข้าใจ กลายเป็นกระแสวิจารณ์ว่า ลดต้นทุน แต่มาตรการ คิดค่าถุง ได้ใช้แล้วกับร้านสะดวกซื้อในมหาวิทยาลัย และนำเงินที่ได้ มอบให้มหาวิทยาลัยต่อไป


ทีมข่าว 7 HD ยังได้พูดคุยกับผู้บริโภคย่านหมอชิต ต่างก็เห็นด้วยถ้าร้านค้าจะไม่ให้ถุง แต่บางครั้งผู้ซื้อก็ลืมนำถุงผ้ามาจากบ้าน บางครั้งก็คิดว่า ยังจำเป็นต้องใช้ถุง เพราะถ้าซื้อหลายอย่าง ก็ไม่รู้จะหิ้วไปยังไง และถ้าเป็นของร้อน ต้องมีกระดาษรอง หรือห่อให้กันร้อนด้วย


ก็เป็นเรื่องของจิตสำนึกที่ว่ากันล้วน ๆวันนี้ เรามีภาพที่คนทิ้งถุงขยะ ไว้โคนต้นไม้ ที่เฟซบุ๊กของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โพสต์ และเขียนว่า อย่าคิดแค่เพียงว่า เดี๋ยวเขาก็มาเก็บ


เรียกได้ว่า เป็นความมักง่าย ถ้าทุกคนทิ้งแบบนี้ อยู่ขยะ ก็คงไม่หมดไป ถึงเวลา ที่ต้องช่วยกันปลูกจิตสำนึก ทิ้งขยะให้ถูกที่ และรักษาความสะอาดให้บ้านเมืองน่าอยู่ เพราะ ตอนนี้ กทม.เก็บขยะถุงพลาสติกได้วันละ 80 ล้านชิ้นเฉลี่ยแล้ว คนกรุง ใช้กันคนละ 8 ถุงต่อวัน โดยที่เราไม่รู้เลยว่า ถุงพลาสติก 1 ใบใช้เวลาย่อยสลายนาน 450 ปี และเสียค่าฝังกลบอีก


ถุงพลาสติก ใช้แล้วทิ้งดูเป็นเรื่องเล็ก ๆ แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่ถ้าทุกคนไม่ช่วยกัน ทิ้งถุงพลาสติกเกลื่อนถนน ไปอุดตันท่อระบายน้ำ เวลาฝนหนักมาน้ำท่วม และขยะถุงพลาสติก ถ้าทิ้งลงทะเล ก็คร่าชีวิต สัตว์ทะเลอย่างวาฬนำร่องครีบสั้นมาแล้ว