ทอ.โชว์ F 16 หลังปฏิบัติภารกิจ 30 ปี

วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 01:00 น.

Views

13  เครื่อง ของเอฟ16 จากฝูงบิน 102,103 และ 403 ในนามเรียกขาน  "stars".  "Lightning" และ"cobra" ซึ่งกองทัพอากาศจัดพิธีเกียรติยศครบรอบ  30  ปี  แสนยานุภาพเหนือน่านฟ้าไทย หลังเข้าประจำการครั้งแรกเมื่อปี 2531 ตามโครงการจัดหาเครื่องบินรบที่ทันสมัยเข้าประจำการ เพื่อป้องปรามและพร้อมตอบโต้การรุกรานของลัทธิคอมมิวนิสต์ หรือ "Peace Naresuan" พีช นเรศวร


ทั้งนี้พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวหลังชมการแสดงแสนยานุภาพของเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 ว่ายังสามารถใช้งานเครื่องบิน F-16 ได้ถึง 20 ปี โดยปรับปรุงขีดความสามารถ เน้นการเชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับเหล่าทัพอื่นๆ   รวมถึงเชื่อมโยงกับเครื่องบินที่ประจำการในลักษณะของการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางอาทิ เครื่องบินกริพเพน โดยกองทัพอากาศ มั่นใจในความพร้อมกับการปกป้องอธิปไตยของไทย  และขีดความสามารถที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของอาเซียนด้วย