อึ้ง! เจ้าหน้าที่รัฐ พระ กาฬสินธุ์มั่วยานับร้อยราย

วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 17:24 น.

Views

กาฬสินธุ์สรุปผลการปฏิบัติงาน กาฬสินธุ์โมเดล พ้นภัยยาเสพติด 2019 ตามยุทธการฟ้าแดดสงยางมาตรการกวาดบ้านตัวเอง ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด พบปัสสาวะสีม่วงในเจ้าหน้าที่รัฐ จำนวน 101 คน และได้สั่งการให้ออก และหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว

ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยางศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมวาระยามเช้า หรือ Morning Brief เพื่อเสวนาสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค โดยประเด็นที่นำเสนอในครั้งนี้ประกอบด้วย การติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปมติ ครม.ประจำสัปดาห์ การนำเสนอผลงานและกิจกรรมที่สำคัญ

นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส ป้องกันจังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปผลการปฏิบัติงาน กาฬสินธุ์โมเดล พ้นภัยยาเสพติด 2019 ตามยุทธการฟ้าแดดสงยางมาตรการกวาดบ้านตัวเองว่า การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ตามนโยบายของ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ตรวจปัสสาวะในส่วนราชการระดับจังหวัดไปแล้ว 49 แห่ง ยังเหลือ 27 แห่ง ในส่วนอำเภอดำเนินการแล้วทั้ง 18 อำเภอ 4,647 คน กำนันผู้ ใหญ่บ้าน 5,632 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแล้ว 137 แห่ง 13,169 คนเหลือ 36 แห่ง พบสารเสพติดในปัสสาวะเจ้าหน้าที่รัฐ 101 คน  และได้สั่งการให้ออกจาการทำงาน และหยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยแจ้งต้นสังกัดให้ดำเนินการแล้ว

ทั้งนี้ ศาสนาสถาน(วัด) ตรวจไปแล้ว 166 แห่ง ภิกษุ สามเณร 794 รูป พบสารเสพติด 55 รูปให้ลาสึกทั้งหมด สถานศึกษาดำเนินการแล้ว 43 แห่ง จำนวน 7,030 คน พบสารเสพติด 109 คน โรงงานดำเนินการแล้ว 13 แห่ง 710 คน พบสารเสพติด 15 คน ด้านการจัดระเบียบสังคม ตรวจสถานประกอบการ (แพปลา) ดำเนินการแล้ว 47 แห่ง สถานบริการดำเนินการ 28 ครั้ง ร้านคาราโอเกะ ดำเนินการแล้ว 26 แห่ง หอพักดำเนินการแล้ว 12 แห่ง โรงแรมดำเนินการแล้ว 62 แห่ง ร้านค้าของเก่าดำเนินการแล้ว 16 แห่ง บ่อนไก่ดำเนินการแล้ว 19 ครั้ง และร้านเกม ดำเนินการแล้ว 41 แห่ง พบสารเสพติดจากการจัดระเบียบสังคม  25 คน

นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า ในส่วนผู้ที่พบสารเสพติดให้ทางสาธารณสุขนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดและให้ถือว่าเป็นผู้ป่วย ในส่วนของหน่วยงานต่างๆ ก็ให้ประสานนัดหมายเพื่อขอรับการตรวจกับทางสาธารณสุข