ชาวลำปางอนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา

วันที่ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

ที่เห็นน้องๆ เยาวชนกลุ่มนี้บรรเลงตีกลองกันอย่างเมามัน ด้วยลีลาท่าทางที่แปลกกว่าพื้นที่อื่นๆ เพราะนี่เป็นวิธีการตีกลองบูชา หรือกลองปู่จา ที่คนล้านนาเรียกว่า "ก๋องปู่จา" ซึ่งปัจจุบันเป็นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หาชมได้ยาก โดยน้องๆ ทั้งหมดได้รับการฝึกฝนจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะ หลังภาครัฐและภาคเอกชนต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ จึงจัดเป็นโครงการอบรมเยาวชนต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 16 แล้ว

สำหรับกลองปู่จา เป็นกลองโบราณที่ทำมาจากไม้สักหรือไม้ประดู่ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 85 เซนติเมตร ยาวเกือบ 2 เมตร เป็นกลองประจำวัดในอาณาจักรล้านนา ใช้ตีเป็นพุทธบูชาในงานประเพณีต่างๆ ใช้ส่งสัญญาณจัดกระบวนทัพ หรือโจมตีข้าศึกเวลาสงคราม ต่อมาถูกใช้ตีส่งสัญญาณบอกข่าวในชุมชนและใช้เป็นเครื่องดนตรีประกอบมหรสพ สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี