บูรณะฟื้นฟูจิตรกรรมฝาผนังโบราณสถาน จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานอนุรักษ์จิตรกรรม วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ช่อง 7HD ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 3,462,000 บาท ฟื้นฟูบูรณะจิตรกรรมฝาผนัง ให้กลับมางดงามดังเดิม

นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ เปิดเผยความคืบหน้าว่า ขณะนี้เริ่มดำเนินการบันทึกหลักฐาน สภาพความชุรุดก่อนทำการอนุรักษ์ ทำความสะอาด และเสริมความมั่นคงให้ชั้นสี ของจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ จิตรกรรมภายในวิหารพระอินทร์แปลง และจิตรกรรมภายในวิหารพระนอน

และจากการสำรวจ พบอุปสรรคเกี่ยวกับความชื้นของพื้นผิว ซึ่งในขณะนี้จะเข้าฤดูฝน จึงต้องเร่งงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้

เดิมทีเมื่อปี 2554 วัดแห่งนี้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่ ทำให้เกิดสภาพชำรุดของชั้นสีโป่งพองและหลุดร่อน