7 จุดประกาย : เมล็ดพันธุ์พืชสุดสร้างสรรค์

วันที่ 12 ธ.ค. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

7 จุดประกายวันนี้ จะพาไปดูการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยเมล็ดพันธุ์พืช ซึ่งกว่าจะได้ผลงานออกมาแต่ละชิ้น น้องๆ ต้องอาศัยความอดทนอย่างมาก...