ผู้นำฝรั่งเศสเยือนญี่ปุ่น

วันที่ 7 มิ.ย. 2013 เวลา 20:20 น.

Loading...

ประธานาธิบดี "ฟรองซัวส์ ออลลองด์" ของฝรั่งเศส พร้อมด้วยภริยา ซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 3 วัน ได้เดินทางไปเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระจักรพรรดิ "อากิฮิโตะ" และสมเด็จพระจักรพรรดินี "มิชิโกะ" ที่พระราชวังอิมพีเรียลในกรุงโตเกียว โดยมีการจัดพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติ ซึ่งภายหลังพิธีประธานาธิบดี "ออลลองด์" ได้เข้าพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรี "ชินโซ อาเบะ" โดยหารือในหลายประเด็นความร่วมมือ อาทิ ยุทธศาสตร์การรับมือปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ รวมถึงการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งผู้นำญี่ปุ่นแสดงความกังวลต่อบริษัทพัฒนาอาวุธของฝรั่งเศส ซึ่งทำสัญญาขายเทคโนโลยีต่อจีนที่ช่วยให้เฮลิคอปเตอร์บินขึ้นและลงบนเรือได้


Tag: ประธานาธิบดีฟรองซัวส์ ออลลองด์ ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเยือนญี่ปุ่น พระบาทสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี ญี่ปุ่น 

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายอำพลเสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2557 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 34 หน่วยงาน ซึ่งมีการพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปีงบประมาณ 2558 จากผลการดำเนินงานในรอบ 23 ปีที่ผ่านมา, ผลการดำเนินงานโครงการป้องกันดินถล่ม, โครงการศึกษาการปรับปรุงและขยายพันธุ์หญ้าแฝกโดยเมล็ด, การเตรียมการเข้าร่วมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 6 ที่ประเทศเวียดนาม ตลอดจนการจัดประชุมสัมมนาเรื่อง "โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 6" ร่วมกับงาน"มหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝกแห่งประเทศไทย และพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 8" ของบริษัท ปตท.จำกัดมหาชน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี


CH7 HD Live