เพาะลูกกบขาย และข่าวอื่นๆ

วันที่ 18 มิ.ย. 2556 เวลา 05:03 น.

Views

เพาะลูกกบขาย 
เนื่องจากข้าวที่นำไปรับจำนำไว้กับโรงสี  ราคาตกต่ำเหลือเกวียนละไม่ถึง 10,000 บาท ทำให้กลุ่มเกษตรกรตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เริ่มปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบเดิมๆ ใช้เวลาหลังฤดูเก็บเกี่ยว เพาะลูกกบขายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม ราคาต่อตัว 1 บาท และต่อครั้งขายได้เป็นหลักหมื่น กรรมวิธีก็ไม่ยุ่งยากแค่ก่อบ่อปูน เปลี่ยนน้ำทุกๆ สัปดาห์ และให้อาหารเม็ดเช้าเย็น

สืบสานงานฝีมือ              
ชาวอำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี ยังคงใช้ภูมิปัญญาการทำเครื่องจักสาน สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ถือเป็นแห่งเดียวในอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ที่ใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้และการแสดงผลงานเครื่องจักสานเฉลิมพระเกียรติ ที่สร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นออกมาได้สวยงาม  และคงความเป็นเอกลักษณ์ โดยเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่น              
              
อนุรักษ์ช้างไทย              
กลุ่มเยาวชนจากทั่วประเทศ   เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ช้างไทย  สัตว์ใหญ่ในสมัยอดีตกาลที่ร่วมทัพจับศึกมาทุกรัชสมัย แต่ปัจจุบันประชากรช้างเริ่มลดลงอย่างน่าห่วง  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  ร่วมกับสวนสัตว์จากทั่วประเทศ  จึงจัดให้ความรู้แก่เยาวชน หวังให้เป็น 1 ในแนวร่วม

Tag : วิถีภูธรชีวิตชนบท 18 มิ.ย. 56  เพาะลูกกบ  อาหารเม็ด  งานฝีมือ  อนุรักษ์  ช้างไทย