วาทะวรรคทองของกวีไทยในเวทีโลก

วันที่ 2 ก.ค. 2013 เวลา 12:53 น.

Loading...

เที่ยงบันเทิง ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเขียนไทยชื่อดัง “อาจารย์เนาวรัตย์ พงษ์ไพบูลย์” กวีซีไรท์และศิลปินแห่งชาติ ผู้สร้างสรรค์บทกวี “วิถีไทย” ที่กล่าวถึงเอกลักษณ์ของศิลปะ-วัฒนธรรมสะท้อนความดีงามของสังคมไทย วาทะวรรคทองนี้ โครงการ พาร์ท ออฟ วิชั่นนารี่ ออฟ เดอะเวิลด์ 2556 ในการอุปถัมภ์ขององค์การยูเนสโก ได้เลือกบทกวี “วิถีไทย” ให้สลักลงบนแผ่นกิน และนำไปติดบนทางเท้า ฟรีดริชตราเซอร์ ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เคียงคู่กับวาทะเด็ด ของบุคคลสำคัญจากทั่วโลก อาทิ มหาตมะคานธี, อัลเบิร์ต ไอนสไตน์ และอีกหลายคน


Tag: วาทะวรรคทอง  กวีไทยในเวทีโลก  อาจารย์เนาวรัตย์ พงษ์ไพบูลย์  กวีซีไรท์  ศิลปินแห่งชาติ  โครงการ พาร์ท ออฟ วิชั่นนารี่ ออฟ เดอะเวิลด์ 2556  องค์การยูเนสโก  บทกวีวิถีไทย  ทางเท้า ฟรีดริชตราเซอร์ 

หน่วยงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกันตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือราษฎร

ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง นายลลิต ถนอมสิงห์ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแก่ราษฎร และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง และโครงการซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันของมูลนิธิชัยพัฒนารวม 533 ครัวเรือนจาก 16 หมู่บ้าน ใน 16 อำเภอ รวมถึงโรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ จำนวน 12 แห่งโดยมีพระราชดำริให้มูลนิธิฯ นำเมล็ดพันธุ์พืชจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริมอบให้แก่ราษฎร เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย และนักเรียนยังมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พลเอกสถิต แจ่มจำรัส ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคงของกองทัพบก พร้อมคณะตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิม-คุ้มเก่า อำเภอเขาวงซึ่งปัจจุบันส่งเสริมอาชีพมากถึง 30 อาชีพให้แก่สมาชิก และประชาชนกว่า 1,200ครัวเรือน ใน 4 ตำบล โดยเฉพาะการทอผ้าไหม, ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม, แกะสลักไม้และจักสานไม้ไผ่ สร้างงาน และรายได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ ยังไปตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนสูง ของนายวิศักดิ์ อารมณ์สวะ ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบผลสำเร็จ เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เพื่อนบ้าน


CH7 HD Live