วาทะวรรคทองของกวีไทยในเวทีโลก

วันที่ 2 ก.ค. 2013 เวลา 12:53 น.

Loading...

เที่ยงบันเทิง ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเขียนไทยชื่อดัง “อาจารย์เนาวรัตย์ พงษ์ไพบูลย์” กวีซีไรท์และศิลปินแห่งชาติ ผู้สร้างสรรค์บทกวี “วิถีไทย” ที่กล่าวถึงเอกลักษณ์ของศิลปะ-วัฒนธรรมสะท้อนความดีงามของสังคมไทย วาทะวรรคทองนี้ โครงการ พาร์ท ออฟ วิชั่นนารี่ ออฟ เดอะเวิลด์ 2556 ในการอุปถัมภ์ขององค์การยูเนสโก ได้เลือกบทกวี “วิถีไทย” ให้สลักลงบนแผ่นกิน และนำไปติดบนทางเท้า ฟรีดริชตราเซอร์ ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เคียงคู่กับวาทะเด็ด ของบุคคลสำคัญจากทั่วโลก อาทิ มหาตมะคานธี, อัลเบิร์ต ไอนสไตน์ และอีกหลายคน


Tag: วาทะวรรคทอง  กวีไทยในเวทีโลก  อาจารย์เนาวรัตย์ พงษ์ไพบูลย์  กวีซีไรท์  ศิลปินแห่งชาติ  โครงการ พาร์ท ออฟ วิชั่นนารี่ ออฟ เดอะเวิลด์ 2556  องค์การยูเนสโก  บทกวีวิถีไทย  ทางเท้า ฟรีดริชตราเซอร์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง

เวลา 14.43 น.วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการพระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตแด่พระภิกษุ 12 รูป, พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย 7 ราย, พระราชทานประกาศเกียรติคุณแก่สถาบันที่สนับสนุนการบริจาคโลหิตและพระราชทานเข็มที่ระลึกฯ แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง จำนวน585 ราย ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 3 ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราดปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว จัดขึ้นประจำปี 2555-2556 เพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุการบริจาคโลหิต โดยเฉพาะผู้บริจาคโลหิต ซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาสละโลหิตในร่างกายของตนเองเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สภากาชาดไทย ได้เริ่มงานบริการโลหิตเมื่อปี 2495 มีภารกิจหลักในการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศปัจจุบันตั้งเป้าจัดหาโลหิตทั่วประเทศปีละกว่า 1 ล้าน 9 แสนยูนิต โดยกรุงเทพมหานครต้องจัดหาให้ได้ปีละ 600,000 ยูนิต และส่วนภูมิภาค ต้องจัดหาให้ได้ปีละ 1,350,000ยูนิต ซึ่งแต่ละปีมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ