เกษตรน่ารู้ : ปลูกสะตอ

วันที่ 16 ส.ค. 2556 เวลา 05:02 น.

Views

เพื่อนเกษตรพาไปที่สวนของ คุณสมพร ไชยสุวรรณ ที่อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรกรท่านนี้ นำเมล็ดสะตอพันธุ์ข้าวจากภาคใต้มาปลูก และดูแลด้วยวิธีการเดียวกับการดูแลสะตอของเกษตรกรทางภาคใต้ คือปลูกรวมอยู่กับไม้ผลชนิดอื่น เน้นบำรุงต้นด้วยปุ๋ยคอกมูลสัตว์  ประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปี ต้นสะตอจะติดดอกและทะยอยเก็บฝักได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปี
              
ส่วนวิธีดูฝักสะตอพันธุ์ข้าวที่จะเก็บมารับประทานได้นั้น ให้สังเกตที่สีของฝักจะต้องเป็นมันแวว มีสีเขียวเข้ม เปลือกหุ้มเมล็ดนูนเด่นขึ้นมา จนเห็นเส้นเยื่อใยชัดเจน เมื่อแกะเปลือกออก ด้านในบริเวณขั้วเปลือกจะมีสีส้มเข้ม แสดงว่ารับประทานได้ รสชาติจะหวานมัน เนื้อแน่น

Tag : เกษตรน่ารู้ 16 ส.ค.56  สะตอ  เมล็ดสะตอ  ปุ๋ยคอก  เปลือกหุ้มเมล็ด  เนื้อแน่น